• +221 33 825 71 19
  • ared@ared-edu.org

Nu mbañ o cooxeel xa ƥay mbaa nu mbarakooreel

Nu ngen no laxadoora foofi fo saafu, eetit no daŋ le, ndoon teen a cinj ale no ɓay ole fo qol ke, ndeer qol ke, qol maak kef o a kib ake, na coox axe, fo ondik na naax ake

Seqaa o liir olaa andoona ee o oqotooxangaa teen, mbaa o disoox teen jaf leng, o deɓin

Nu njegangee o liir, boo nu ndisooxaa mbaa nu oqotooxaa, nu ƭugin no tuuƭo noonoong nuun

Nu mban o nduqaa o don nuun, o nis nuun, a kid nuun

Nu naangaa layaa fo kiin, nu ngoƭin kaa fadna meetar leng a neew-neew

Nu mbaas xa qet axe fo pokatoor ke, fo muu ta waagna ref

Nu moof no pind nuun, too mbaas a ñaaƈ a cegee njiriiñ

Villa 3074 Amitié 1 - Dakar, Sénégal - BP : 10 737 Dakar-Liberté

Tél: (221) 33 825 71 19 - Fax : (221) 33 824 70 97 - Email: ared@ared-edu.org

© ARED 2021

Search