• +221 33 825 71 19
  • ared@ared-edu.org

Reentaade tottondirde juuɗe e uurnondirde

Sooɗoraade ndiyam e saabunnde sahaa e sahaa kala tawa ina adoroo newe ɗee, rewna heen caggal juuɗe ɗee, hakkunde peɗeeli ɗii, caggal peɗeeli ɗii, haa yettoo cammeeje juuɗe ɗee

Huutoraade musuwaar gooto so neɗɗo oo ina ɗojja walla ina isla, so gasii o werloo ɗum e pobel

So neɗɗo oo alaa musuwaar, yo o islu walla o ɗojja e nder foloz makko

Reentaade jotondiral e neɗɗo gonduɗo ɗee ɗoo maale : paawle, maɓɓo, ɓanndu ƴakkooru

Reentaade memtaade hunuko, hinere walla gite

Woɗɗitaade ko ina tolnoo e meeteer so neɗɗo ina haalda e goɗɗo

Njooɗo-ɗee galleeji mon, ndeento-ɗon jaltugol bolle puuyɗe

Villa 3074 Amitié 1 - Dakar, Sénégal - BP : 10 737 Dakar-Liberté

Tél: (221) 33 825 71 19 - Fax : (221) 33 824 70 97 - Email: ared@ared-edu.org

© ARED 2021

Search